Velkommen til undervisningsfag.dk


National efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærere inden for de små undervisningsfag.

De danske Professionshøjskoler er gået sammen i et nationalt samarbejde, om det vigtigste i den opgave vi står i sammen med landets folkeskolelærere: At sikre, at landets folkeskoleelever så vidt muligt undervises af lærere, der er uddannet til at undervise i de fag, de underviser i.

Vi har som Professionshøjskoler erfaring med, at der i landets regioner opstår ønsker om efteruddannelse af lærere inden for de små fag, som ikke bliver imødekommet – eller imødekommes med flere års forsinkelse, fordi der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel til at kunne oprette regionale efteruddannelsesforløb.

Professionshøjskolerne oplever lokalt et stort ønske fra kommuner og lærere om at finde en løsning på denne udfordring. Derfor har vi fundet sammen om at adressere denne udfordring ved at etablere et nationalt udbud af efteruddannelse inden for de fleste små undervisningsfag over en toårig projektperiode,

som starter i 2022 og slutter i juni 2024.

Forventningen er, at flere lærere efterfølgende vil have formelle undervisningskompetencer i det fag, de underviser i

Efter projektets afslutning vil det nationale udbud af og den nye model for efteruddannelse inden for fagene blive fastholdt, så det nationale udbud af kompetenceudvikling af lærere i undervisningsfagene  videreføres, dog uden støtte fra fonden.

Samarbejdet om at styrke kompetencedækningen er støttet med 8,8 mio. kr. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Hent folder

Støttet af: